Skip to Content

01.01.2011 Набирає чинності "Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту"

Posted in

1. Це Положення визначає порядок підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту шляхом вдосконалення їх професійної майстерності.

 

2. Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців - це
навчання з метою оновлення та вдосконалення знань і умінь,
необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності.

3. Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців, які
працюють у закладах фізичної культури і спорту, проводиться один
раз на п’ять років.

4. Обсяги державного замовлення на підвищення кваліфікації
працівників з числа тренерів та інших фахівців, які працюють у
закладах фізичної культури і спорту, видатки на забезпечення
діяльності яких забезпечуються з державного або місцевих бюджетів,
формуються Мінсім’ямолодьспортом.

5. Фінансування підвищення кваліфікації здійснюється
відповідно до законодавства.

6. Основним видом підвищення кваліфікації є спеціально
організовані курси у вищих навчальних закладах, підпорядкованих
Мінсім’ямолодьспорту. Підвищення кваліфікації здійснюється у
строки, визначені календарним планом підвищення кваліфікації
тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, що
відповідають навчальним семестрам у вищих навчальних закладах.

7. Календарний план підвищення кваліфікації тренерів та інших
фахівців у сфері фізичної культури і спорту на наступний
календарний рік затверджується Мінсім’ямолодьспортом до 1 липня
поточного року на підставі заявок відповідних структурних
підрозділів Мінсім’ямолодьспорту та структурних підрозділів з
питань фізичної культури та спорту Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Заявки подаються за формою, встановленою
Мінсім’ямолодьспортом.

8. У Національному університеті фізичного виховання і спорту
України підвищують кваліфікацію державні та інші тренери штатної
команди національних збірних команд України, тренери
(тренери-викладачі) вищої категорії, керівники СДЮШОР, ШВСМ та
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з усіх
регіонів України; тренери (тренери-викладачі) I і II категорій та
інші фахівці з Житомирської, Київської, Чернігівської областей та
міста Києва.

9. У Львівському державному університеті фізичної культури
підвищують кваліфікацію тренери (тренери-викладачі) I і
II категорій та інші фахівці з Вінницької, Волинської,
Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Рівненської,
Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

10. У Дніпропетровському державному інституті фізичної
культури і спорту підвищують кваліфікацію тренери
(тренери-викладачі) I і II категорій та інші фахівці з
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської
областей.

11. У Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного
виховання і спорту підвищують кваліфікацію тренери
(тренери-викладачі) I і II категорій та інші фахівці з Автономної
Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, міста
Севастополя.

12. У Харківській державній академії фізичної культури
підвищують кваліфікацію тренери (тренери-викладачі) I і
II категорій та інші фахівці з Кіровоградської, Полтавської,
Сумської Харківської, Херсонської та Черкаської областей.

13. Курси підвищення кваліфікації проводяться за окремими
програмами для:
державних та інших тренерів штатної команди національних
збірних команд України;
тренерів (тренерів-викладачів) вищої категорії;
тренерів (тренерів-викладачів) I та II категорій (для окремих
видів та груп видів спорту);
методистів, інструкторів-методистів, інструкторів з фізичної
культури і спорту;
керівників ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю та інших закладів фізичної культури і
спорту;
працівників фізкультурно-спортивних товариств та їх місцевих
осередків;
працівників Всеукраїнського центру фізичного здоров’я
населення "Спорт для всіх", а також республіканського (Автономна
Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського
міських, районних у містах Київ та Севастополь, міських і районних
у містах центрів;
працівників Українського центру з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" та Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
спеціалістів закладів фізичної культури і спорту, які
проводять фізкультурно-спортивну реабілітацію та спортивну роботу
серед людей з особливими потребами.

14. Програми курсів підвищення кваліфікації тренерів та інших
фахівців затверджує Мінсім’ямолодьспорт за поданням
Науково-координаційної ради у сфері фізичної культури і спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

15. Термін навчання з підвищення кваліфікації тренерів та
інших фахівців становить 72 години, а для державних та інших
тренерів штатної команди національних збірних команд України,
тренерів (тренерів-викладачів) вищої категорії - додатково ще
36 годин самостійної роботи. Форма навчання - денна.

16. З метою оцінювання рівня набутих знань і умінь під час
навчання на курсах підвищення кваліфікації проводиться підсумковий
контроль рівня знань (іспит).

17. Для державних та інших тренерів штатної команди
національних збірних команд України, крім іспиту, додатково
проводиться співбесіда на предмет впровадження в підготовку
спортсменів досягнень науки та інноваційних технологій. Результати
співбесіди оформлюються протоколом.

18. Іспит проводить постійно діюча екзаменаційна комісія
вищого навчального закладу (3-5 осіб), склад якої кожного року
(січень) затверджує Мінсім’ямолодьспорт за поданням вищого
навчального закладу.

19. Слухачі курсів підвищення кваліфікації після їх успішного
закінчення отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації
державного зразка.

20. Наприкінці календарного року (до 25 грудня) голова
екзаменаційної комісії кожного вищого навчального закладу складає
звіт, що містить загальний аналіз якості набутих знань і
успішності навчання слухачів за встановлений період, та пропозиції
з удосконалення програм підвищення кваліфікації та подає їх до
Мінсім’ямолодьспорту.

Заступник Міністра України
у справах сім’ї, молоді та спорту
С.В.Глущенко